Fortsättning?

Hej! 
 
Eftersom bloggen fortfarande besöks dagligen, trots det senaste halvårets frånvaro av inlägg, vill jag uppdatera för att berätta läget. Kommer det någon fortsättning? Finns den? Svaret på första frågan är något oklar, jag har ännu inte bestämt huruvida jag ska skriva vidare här eller inte. Svaret på andra frågan är ja, hela fortsättningen finns, men i bokform (vilken somliga av er redan fått ta del av). 
 
/Maria 

RSS 2.0